00:00
00:00/00:00
Uygulama üzerinden daha fazla videoya sınırsız erişmek ister misin?Hesabını oluştur, tüm videoları ücretsiz izle.
ÜCRETSİZ KAYDOL
Isı ve Sıcaklık

Sıcaklık Birimleri Ve Dönüşümleri

Celcius, Kelvin, Fahrenait.. Bu kelimeler TYT Isı ve Sıcaklık sorularında bize yabancı gibi görünüyor olabilir, aslında bu videoda öğrendiğimiz termometre formülleri ile kolaylıkla Isı ve Sıcaklık konusunu kavrayabiliriz.
Video Metni
Sıcaklık birimleri ile konumuza devam  ediyoruz.
Sıcaklığı ne ile ölçüyorduk?
   Sıcaklığı termometre ile ölçülüyorduk.
Sıcaklık  değerinin belirlenebilmesi için termometreleri   ne yapıyoruz?
Derecelendiriyoruz.
Termometrenin  derecelendirilmesinde neyden faydalanıyorum?
Suyun   donma ve kaynama sıcaklıklarından faydalanıyorum.  Bu yüzden farklı termometreler gözlemliyorum.
O   zaman bu termometreler farklı bilim insanları  tarafından ortaya konmuş ve suyun donma ve   kaynama sıcaklığı değişik rakamlarla ifade  ederek, birbirinden farklı ölçeklendirme   yapmışlar.
Buraya baktığımızda Alman bilim  insanının çalıştığı fahrenheit termometresini,   İsveç bilim insanının çalıştığı celcius  termometresini ve İngiliz bilim insanının   çalıştığı kelvin termometresini görüyoruz.
Bir  de X termometresi var bizim kendimizin oluşturacağı bir   termometre olmuş olsun.
Şimdi buraya baktığımızda  fahrenheit termometresi kelvin celcius   termometresine bakalım.
Çünkü bunlar kaynama ve  donma noktaları sabit bir şekilde tutulmuş.
Mesela   X termometresini yazıyorum.
Şuraya ne yazacağım?
Donma noktasını yazacağım, buraya da kaynama   noktasını yazacağım.
Şimdi buraya baktığımızda  celcius ne kabul etmiş suyun donma noktasını?
0   celcius kabul etmiş.
Suyun kaynama noktasını  kaç kabul etmiş?
100 celcius kabul etmiş.   Yani ne kadar bölme arasında çalışmış?
100  bölmelik bir termometreden bahsetmiş.
İşte   şurada bir celcius değeri okumuş olalım.  Kelvine baktığımızda kelvin'in belirlediği   donma noktası neydi?
273 kelvin.
Biliyorsunuz  sıcaklık değerini uluslararası birim sisteminde   kelvin kullanıyoruz.
Burada da 373 kelvin  olduğunu görüyorum ve kaynama noktasına   bu şekil belirledikten sonra ne söyleyeceğim?
  Burada yüz bölmelik bir termometre oluşturmuş.   Şurada kelvin termometresinde K diye bir değer  yazdım.
Daha sonra fahrenheit termometresine   bakıyorum.
Burada fahrenheit donma noktasını 32  fahrenheit, kaynama noktasını da 212 fahrenheit   olarak belirlemiş ve fahrenheit termometresinde  F değerini gösterdiğini söyleyelim.   Bizim oluşturacağımız X termometresinde de donma  noktasına DN, kaynama noktasına da KN yazdım ve   X termometresinde okuyacağım değerin de X olarak  göreceğimi söyleyeyim.
Şimdi ben bu termometreleri   birbiri türünden yazmak istediğimde, şöyle bir  gösterimde bulunuyorum.
Diyorum ki (celcius-   edeceğim.
(100-0) 100 yazıyorum eşittir dedim   kelvin termometresine baktığımda peki kelvin  termometresinde ne görüyorum (kelvin -273),   (373 -273) görüyorum.
Bunu da yazmak  istediğimde, (kelvin -273)/(373 -273) 'ten ne yazacağım 100 bölmelik bir  termometre.
Daha sonra fahrenheita   geldiğimde (fahrenheit -32), (212 -32) yazalım  fahrenheit eksi fahrenheit dediğim fahrenheit   okuduğum F değeri olmuş oluyor (F- 32)/ (212  -32)'den de 180 değerini gözlemlemiş oluyorum.   Eşittir diyorum, buraya baktığımda  bir X termometresi görüyorum,   bu X termometresini de nasıl yazacağım?
(X-donma  noktası), (kaynama noktası -donma noktası) olmuş   oluyor.
Yazıyorum (X-donma noktası)/(kaynama  noktası -donma noktası) yazmış olacağız bu şekilde.
Yani sıcaklık birimleri birbirine  dönüştürmek istediğimde, bu şekilde ifade   ediyorum.
Bana işte celcius termometresinde okunan  kaçtır dediği zaman, ben şu eşitliği alıyorum  yerine yazdığım zaman kelvin termometresinde kaç   kelvin okunduğunu gözlemlemiş oluyorum.
Peki bize  bunu bir grafik olarak verirse nasıl yapacağız,   ona bakalım.
Mesela şöyle termometre verdi X  termometresi vardı bir de celcius termometresi   verdi.
Verdiği X termometresinin donma noktasına  -20, kaynama noktasında 140 demiş.
Celcius içinde   Ben bu eşitliği nasıl yazarım şu şekilde(X-   (-20))/(140-(-20)).Yani bu aradaki bölme  sayısı 160.
Çünkü artık donma noktası ne   olmuş oluyor?
-20 olmuş oluyor.
Ne yazacağım ?
  Arada 0 da var.
140-(-20) yazacağız yani 160 şu şekilde eşittir diyorum.  Buraya baktığımda da (celcius-0)/ (100 -0)'dan 100.
İşte bu eşitlikten bize X  değerini verir.
X termometresinde 40 celcius   okunan değer celcius termometresinde ne kadar  okunur diye sorarsa, biz buradaki denklemden   bu hesabı çıkartabiliriz.
Peki ben bunu grafikte  nasıl görüyorum, hadi onu çizelim birlikte.
Mesela   ne diyorum?
celcius'ta donma noktam 0, peki  X'te donma noktam kaç -20.
Bakın bunu yazdım,   daha sonra neyi söyleyeceğim?
X değerini okurken X  termometresinde celcius'ta C değerini okuyormuşum.   O zaman ne diyeceğim?
Celcius'ta C okurken X  termometresinde X okuyorum.
Daha sonra bakıyorum   celcius termometresinde 100 celcius  kaynama noktası iken, şöyle çizelim   şurası 100 celcius iken kaynama noktamız  ne kadar?
140 olarak ifade edilmiş.
O   zaman buraya da 140 X yazıyorum.
Şimdi  ben bu grafiği birleştirmek istediğimde,   nasıl bir grafik elde edeceğim?
  Hemen şöyle çizgiyi aldım, şöyle daha sonra şurayı yapıyorum ve bu  noktaları şimdi birleştireceğim.   Şöyle bir grafik gözlemlemiş oluyorum şu noktaları  birleştirdikten sonra.
Şimdi ben bu noktaları   birleştikten sonra ne gözlemliyorum burada?
  Bir üçgen görüyorum.
Bakın iki farklı üçgen,   burada oluşan üçgenler arasında  benzerlik oluşur.
Oluşan benzerlik   bağıntıları kullanılarak istenilen  değerlerin ne yapabiliriz?
Bulabiliriz.
KONU ANLATIMI
İÇERİKLER
Isı ve Sıcaklık

Sıcaklık Birimleri Ve Dönüşümleri

Celcius, Kelvin, Fahrenait.. Bu kelimeler TYT Isı ve Sıcaklık sorularında bize yabancı gibi görünüyor olabilir, aslında bu videoda öğrendiğimiz termometre formülleri ile kolaylıkla Isı ve Sıcaklık konusunu kavrayabiliriz.
Video Metni
Sıcaklık birimleri ile konumuza devam  ediyoruz.
Sıcaklığı ne ile ölçüyorduk?
   Sıcaklığı termometre ile ölçülüyorduk.
Sıcaklık  değerinin belirlenebilmesi için termometreleri   ne yapıyoruz?
Derecelendiriyoruz.
Termometrenin  derecelendirilmesinde neyden faydalanıyorum?
Suyun   donma ve kaynama sıcaklıklarından faydalanıyorum.  Bu yüzden farklı termometreler gözlemliyorum.
O   zaman bu termometreler farklı bilim insanları  tarafından ortaya konmuş ve suyun donma ve   kaynama sıcaklığı değişik rakamlarla ifade  ederek, birbirinden farklı ölçeklendirme   yapmışlar.
Buraya baktığımızda Alman bilim  insanının çalıştığı fahrenheit termometresini,   İsveç bilim insanının çalıştığı celcius  termometresini ve İngiliz bilim insanının   çalıştığı kelvin termometresini görüyoruz.
Bir  de X termometresi var bizim kendimizin oluşturacağı bir   termometre olmuş olsun.
Şimdi buraya baktığımızda  fahrenheit termometresi kelvin celcius   termometresine bakalım.
Çünkü bunlar kaynama ve  donma noktaları sabit bir şekilde tutulmuş.
Mesela   X termometresini yazıyorum.
Şuraya ne yazacağım?
Donma noktasını yazacağım, buraya da kaynama   noktasını yazacağım.
Şimdi buraya baktığımızda  celcius ne kabul etmiş suyun donma noktasını?
0   celcius kabul etmiş.
Suyun kaynama noktasını  kaç kabul etmiş?
100 celcius kabul etmiş.   Yani ne kadar bölme arasında çalışmış?
100  bölmelik bir termometreden bahsetmiş.
İşte   şurada bir celcius değeri okumuş olalım.  Kelvine baktığımızda kelvin'in belirlediği   donma noktası neydi?
273 kelvin.
Biliyorsunuz  sıcaklık değerini uluslararası birim sisteminde   kelvin kullanıyoruz.
Burada da 373 kelvin  olduğunu görüyorum ve kaynama noktasına   bu şekil belirledikten sonra ne söyleyeceğim?
  Burada yüz bölmelik bir termometre oluşturmuş.   Şurada kelvin termometresinde K diye bir değer  yazdım.
Daha sonra fahrenheit termometresine   bakıyorum.
Burada fahrenheit donma noktasını 32  fahrenheit, kaynama noktasını da 212 fahrenheit   olarak belirlemiş ve fahrenheit termometresinde  F değerini gösterdiğini söyleyelim.   Bizim oluşturacağımız X termometresinde de donma  noktasına DN, kaynama noktasına da KN yazdım ve   X termometresinde okuyacağım değerin de X olarak  göreceğimi söyleyeyim.
Şimdi ben bu termometreleri   birbiri türünden yazmak istediğimde, şöyle bir  gösterimde bulunuyorum.
Diyorum ki (celcius-   edeceğim.
(100-0) 100 yazıyorum eşittir dedim   kelvin termometresine baktığımda peki kelvin  termometresinde ne görüyorum (kelvin -273),   (373 -273) görüyorum.
Bunu da yazmak  istediğimde, (kelvin -273)/(373 -273) 'ten ne yazacağım 100 bölmelik bir  termometre.
Daha sonra fahrenheita   geldiğimde (fahrenheit -32), (212 -32) yazalım  fahrenheit eksi fahrenheit dediğim fahrenheit   okuduğum F değeri olmuş oluyor (F- 32)/ (212  -32)'den de 180 değerini gözlemlemiş oluyorum.   Eşittir diyorum, buraya baktığımda  bir X termometresi görüyorum,   bu X termometresini de nasıl yazacağım?
(X-donma  noktası), (kaynama noktası -donma noktası) olmuş   oluyor.
Yazıyorum (X-donma noktası)/(kaynama  noktası -donma noktası) yazmış olacağız bu şekilde.
Yani sıcaklık birimleri birbirine  dönüştürmek istediğimde, bu şekilde ifade   ediyorum.
Bana işte celcius termometresinde okunan  kaçtır dediği zaman, ben şu eşitliği alıyorum  yerine yazdığım zaman kelvin termometresinde kaç   kelvin okunduğunu gözlemlemiş oluyorum.
Peki bize  bunu bir grafik olarak verirse nasıl yapacağız,   ona bakalım.
Mesela şöyle termometre verdi X  termometresi vardı bir de celcius termometresi   verdi.
Verdiği X termometresinin donma noktasına  -20, kaynama noktasında 140 demiş.
Celcius içinde   Ben bu eşitliği nasıl yazarım şu şekilde(X-   (-20))/(140-(-20)).Yani bu aradaki bölme  sayısı 160.
Çünkü artık donma noktası ne   olmuş oluyor?
-20 olmuş oluyor.
Ne yazacağım ?
  Arada 0 da var.
140-(-20) yazacağız yani 160 şu şekilde eşittir diyorum.  Buraya baktığımda da (celcius-0)/ (100 -0)'dan 100.
İşte bu eşitlikten bize X  değerini verir.
X termometresinde 40 celcius   okunan değer celcius termometresinde ne kadar  okunur diye sorarsa, biz buradaki denklemden   bu hesabı çıkartabiliriz.
Peki ben bunu grafikte  nasıl görüyorum, hadi onu çizelim birlikte.
Mesela   ne diyorum?
celcius'ta donma noktam 0, peki  X'te donma noktam kaç -20.
Bakın bunu yazdım,   daha sonra neyi söyleyeceğim?
X değerini okurken X  termometresinde celcius'ta C değerini okuyormuşum.   O zaman ne diyeceğim?
Celcius'ta C okurken X  termometresinde X okuyorum.
Daha sonra bakıyorum   celcius termometresinde 100 celcius  kaynama noktası iken, şöyle çizelim   şurası 100 celcius iken kaynama noktamız  ne kadar?
140 olarak ifade edilmiş.
O   zaman buraya da 140 X yazıyorum.
Şimdi  ben bu grafiği birleştirmek istediğimde,   nasıl bir grafik elde edeceğim?
  Hemen şöyle çizgiyi aldım, şöyle daha sonra şurayı yapıyorum ve bu  noktaları şimdi birleştireceğim.   Şöyle bir grafik gözlemlemiş oluyorum şu noktaları  birleştirdikten sonra.
Şimdi ben bu noktaları   birleştikten sonra ne gözlemliyorum burada?
  Bir üçgen görüyorum.
Bakın iki farklı üçgen,   burada oluşan üçgenler arasında  benzerlik oluşur.
Oluşan benzerlik   bağıntıları kullanılarak istenilen  değerlerin ne yapabiliriz?
Bulabiliriz.