00:00
00:00/00:00
Uygulama üzerinden daha fazla videoya sınırsız erişmek ister misin?Hesabını oluştur, tüm videoları ücretsiz izle.
ÜCRETSİZ KAYDOL
Periyodik Sistem

Elementlerin Sınıflandırılması 1

Modern Periyodik Sistem hakkındaki özellikleri bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Hazırsan elementleri yakından tanımaya başlayalım. Sen de bunun için hemen Elementlerin Sınıflandırılması 1 videosunu izle!
Video Metni
Merhabalar arkadaşlar.
Bugün  periyodik sistemde yer bulma,   elementlerin sınıflandırılmasından bahsedeceğiz.  Periyodik sistemde yer bulurken katman sayısı,   periyot numarasını; son katmandaki değerlik  elektron sayısı ise arkadaşlar grup   numarasını verir.
Örneğin karbon atomunun elektron  dağılımını açarsak, ilk katmanı önce 2 elektron,   sonraki katmanlar 8, 8 diye ilerleyebilir.  Artık elimizde kaç tane elektron kaldıysa ikinci   katmana yerleştiriyoruz.
Geldik, 4 elektronumu  yerleştirdim.
Toplamda 6 elektronu karşıladı.   Katman sayısı sana periyodu verecektir.
2 tane  katmanı var, o zaman karbon elementi ikinci   periyot elementidir.
Son katmandaki değerlik  elektron sayısı sana grubu verecektir.
4A grubu.
Aynı şekilde kalsiyuma geldiğimizde, elektron  dağılımını açıyorum.
İlk katman 2, sonra 8,   sonra yine 8.
En son elimde kaç elektron kaldı ?
2 tane.
Katman sayısı sana periyodu verecekti,   dördüncü periyot; son katmandaki değerlik  elektron sayısı grubu veriyordu, 2A grubu.   İstisna olarak sorularda geliyor arkadaşlar.  Helyum son katmanında 2 elektron olmasına rağmen   bir soygaz olduğu için 8A grubunda yer alır.  Yani açılımını yaptığınızda aslında diğerlerine   göre 2A grubunda olmasını bekleriz ama bir  soygaz olduğu için helyum 8A grubunda bulunur.
Gelelim şimdi elementlerin sınıflandırılmasına.  Her bir grubun bulunduğu elementlerin   özelliklerine göre isimlendirmesi vardır (özel  isimleri).
Örneğin, 1A grubu alkali metaller,   metalleri, 4A karbon grubu, 5A azot grubu,   adlandırılır.
7A halojenler, 8A soygazlar ya   da asal gazlar.
B grubu elementleri geçiş  metalleri, lantanit ve aktinit serisi   arkadaşlar iç geçiş metalleri olarak adlandırılır.  Şimdi kaba bir sınıflandırma yapılırsa,   periyodik cetvel aslında metalden, ametalden, yarı  metallerden ve soygazlardan oluşur.
Baktığımızda   metallerin yüzeyleri parlaktır ve ışığı  yansıtırlar.
Oda sıcaklığında cıva hariç katı   haldedir.
Tel ve levha haline getirilebilirler.
Isı  ve elektriği iyi iletirler.
Ametallerle arkadaşlar   iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
Bileşiklerini  oluştururken daima elektron vererek pozitif yüklü   iyon haline geçerler.
Kendi aralarında bileşik  oluşturmazlar ancak alaşım oluşturabilirler.   Dikkat edin !
Metaller kendi aralarında bileşik  değil alaşım oluşturabilir.
Oksitleri genellikle   bazik özellik gösterir.
Doğada genellikle  bileşikleri halinde bulunurlar.
Ametallere geldiğimizde, parlak değillerdir,  mattırlar.
Kırılgan yapıdadırlar.
Metaller gibi   tel ve levha haline getirilemezler arkadaşlar.  Oksitlerin sulu çözeltileri genellikle asidiktir.
Elektron alma eğilimleri fazladır.
Metallerle  ve ametallerle bileşik oluşturabilirler.
Oda   sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde  bulunabilirler.
Genellikle doğada moleküler   yapıda bulunurlar arkadaşlar.
Yarı metallere  geldiğimizde, fiziksel özellikleri bakımından   metallere, kimyasal özellikleri bakımından  ametallere benzerler.
Peki bir baktığımızda,   hangileri yarı metaldir dersek;  bor, silisyum, germanyum, arsenik,   antimon, tellür ve polonyum elementleri yarı  metallerdir.
Elektriği ametallerden iyi, metallerden az iletirler arkadaşlar.
İşlenebilir.
Tel ve levha haline getirilebilirler.  Isıyı metallerden daha az iletirler.
Bazıları   parlak bazıları mattır.
Hem negatif hem de pozitif  iyon haline geçebilirler.
Soygazlara geldiğimizde,   helyum, neon, argon, kripton, ksenon,   radon ve arkadaşlar yapay olarak  bulunan diğer bir elementimiz   oganesson.
Oganesson, soygazlar içerisinde  bulunan tek yapay elementimizdir ama yine   de bir soygaz grubunda bulunur.
Son katmanında 8  elektron vardır Helyum hariç.
Helyumun yapısında   oluşturmazlar.
Elektrik akımını iletmezler.
Gaz   fazındadırlar ve tabiatta atomik halde bulunurlar.  Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere.
KONU ANLATIMI
İÇERİKLER
Periyodik Sistem

Elementlerin Sınıflandırılması 1

Modern Periyodik Sistem hakkındaki özellikleri bir önceki videomuzda öğrenmiştik. Hazırsan elementleri yakından tanımaya başlayalım. Sen de bunun için hemen Elementlerin Sınıflandırılması 1 videosunu izle!
Video Metni
Merhabalar arkadaşlar.
Bugün  periyodik sistemde yer bulma,   elementlerin sınıflandırılmasından bahsedeceğiz.  Periyodik sistemde yer bulurken katman sayısı,   periyot numarasını; son katmandaki değerlik  elektron sayısı ise arkadaşlar grup   numarasını verir.
Örneğin karbon atomunun elektron  dağılımını açarsak, ilk katmanı önce 2 elektron,   sonraki katmanlar 8, 8 diye ilerleyebilir.  Artık elimizde kaç tane elektron kaldıysa ikinci   katmana yerleştiriyoruz.
Geldik, 4 elektronumu  yerleştirdim.
Toplamda 6 elektronu karşıladı.   Katman sayısı sana periyodu verecektir.
2 tane  katmanı var, o zaman karbon elementi ikinci   periyot elementidir.
Son katmandaki değerlik  elektron sayısı sana grubu verecektir.
4A grubu.
Aynı şekilde kalsiyuma geldiğimizde, elektron  dağılımını açıyorum.
İlk katman 2, sonra 8,   sonra yine 8.
En son elimde kaç elektron kaldı ?
2 tane.
Katman sayısı sana periyodu verecekti,   dördüncü periyot; son katmandaki değerlik  elektron sayısı grubu veriyordu, 2A grubu.   İstisna olarak sorularda geliyor arkadaşlar.  Helyum son katmanında 2 elektron olmasına rağmen   bir soygaz olduğu için 8A grubunda yer alır.  Yani açılımını yaptığınızda aslında diğerlerine   göre 2A grubunda olmasını bekleriz ama bir  soygaz olduğu için helyum 8A grubunda bulunur.
Gelelim şimdi elementlerin sınıflandırılmasına.  Her bir grubun bulunduğu elementlerin   özelliklerine göre isimlendirmesi vardır (özel  isimleri).
Örneğin, 1A grubu alkali metaller,   metalleri, 4A karbon grubu, 5A azot grubu,   adlandırılır.
7A halojenler, 8A soygazlar ya   da asal gazlar.
B grubu elementleri geçiş  metalleri, lantanit ve aktinit serisi   arkadaşlar iç geçiş metalleri olarak adlandırılır.  Şimdi kaba bir sınıflandırma yapılırsa,   periyodik cetvel aslında metalden, ametalden, yarı  metallerden ve soygazlardan oluşur.
Baktığımızda   metallerin yüzeyleri parlaktır ve ışığı  yansıtırlar.
Oda sıcaklığında cıva hariç katı   haldedir.
Tel ve levha haline getirilebilirler.
Isı  ve elektriği iyi iletirler.
Ametallerle arkadaşlar   iyonik bağlı bileşik oluştururlar.
Bileşiklerini  oluştururken daima elektron vererek pozitif yüklü   iyon haline geçerler.
Kendi aralarında bileşik  oluşturmazlar ancak alaşım oluşturabilirler.   Dikkat edin !
Metaller kendi aralarında bileşik  değil alaşım oluşturabilir.
Oksitleri genellikle   bazik özellik gösterir.
Doğada genellikle  bileşikleri halinde bulunurlar.
Ametallere geldiğimizde, parlak değillerdir,  mattırlar.
Kırılgan yapıdadırlar.
Metaller gibi   tel ve levha haline getirilemezler arkadaşlar.  Oksitlerin sulu çözeltileri genellikle asidiktir.
Elektron alma eğilimleri fazladır.
Metallerle  ve ametallerle bileşik oluşturabilirler.
Oda   sıcaklığında katı, sıvı veya gaz halinde  bulunabilirler.
Genellikle doğada moleküler   yapıda bulunurlar arkadaşlar.
Yarı metallere  geldiğimizde, fiziksel özellikleri bakımından   metallere, kimyasal özellikleri bakımından  ametallere benzerler.
Peki bir baktığımızda,   hangileri yarı metaldir dersek;  bor, silisyum, germanyum, arsenik,   antimon, tellür ve polonyum elementleri yarı  metallerdir.
Elektriği ametallerden iyi, metallerden az iletirler arkadaşlar.
İşlenebilir.
Tel ve levha haline getirilebilirler.  Isıyı metallerden daha az iletirler.
Bazıları   parlak bazıları mattır.
Hem negatif hem de pozitif  iyon haline geçebilirler.
Soygazlara geldiğimizde,   helyum, neon, argon, kripton, ksenon,   radon ve arkadaşlar yapay olarak  bulunan diğer bir elementimiz   oganesson.
Oganesson, soygazlar içerisinde  bulunan tek yapay elementimizdir ama yine   de bir soygaz grubunda bulunur.
Son katmanında 8  elektron vardır Helyum hariç.
Helyumun yapısında   oluşturmazlar.
Elektrik akımını iletmezler.
Gaz   fazındadırlar ve tabiatta atomik halde bulunurlar.  Bir sonraki ders videomuzda görüşmek üzere.