00:00
00:00/00:00
Uygulama üzerinden daha fazla videoya sınırsız erişmek ister misin?Hesabını oluştur, tüm videoları ücretsiz izle.
ÜCRETSİZ KAYDOL
Türev Alma

Sağdan ve Soldan Türev Tanımı

Türevin tanımını öğrendiysek bunların uygulamalarının nasıl çözüldüğünü öğrenelim. Öğrenmen gereken ufuk açıcı bilgiler, Sağdan ve Soldan Türev Tanımı konu videosunda seni bekliyor.
Video Metni
Merhaba Sevgili Gençler, Türel'in tanımıyla ilgili örnek sorularımıza devam ediyoruz.
Aşağıda verilen ifadelerin yanına eşit oldukları türev değerlerini yazınız.
Şimdi limits hemen şuraya bir hatırlatmasını yapalım.
Alt limit IX ilk sıfıra giderken arkadaşlar limit IX 2 sıfıra giderken fiks eksi ev 2 sıfır bölü IX eksi IX 0 bize limiti veriyordu.
İkinci bir tanımamız limit haşd sıfıra giderken ev IX artı hacc eksi X.
Deli Haç bize ev türev iksir veriyordu.
O zaman birinci önceliğimiz de direk zaten tanıma uygun haliyle vermiş.
İlk sıfır yerine sadece üç yazmış.
O zaman bu direk ev türev üç demektir dedik.
Bitti.
Altındaki örnekte de diğer tanıma uygun şekilde verilmiş 5 artı haz.
Ötekinde de ev 5 demiş.
O zaman bu da ev türev 5 demektir.
Evet, Üçüncü Öncel'e Dikkat arkadaşlar ev fiks x ev 5 bölü ilk sekizi 5 de sayıda ev türev beşli bakın paydada beş eksi istemiş.
O zaman eksi ile çarpmış.
Yani eksi ev türev beş demektir.
Burası eksi unutmayın.
Dördüncü öncül de normalde ev fiks eksi E.F.
Altı diyorduk.
Burada şöyle ev altı eksi ev istemiş yani bir eksi ile çarpmış o cepte eksi.
Sonra paydada ilk eksi 6 olması gerekiyordu.
Bakın burada üç parantezin de ilk eksi altı var değil mi?
O yüzden o üçü de bir bölü üç olarak dışarıya atabilirsiniz.
Yani normalde ev türev altı demekti bu.
Bir de bölümümüz var, eksi de şu pay yüzünden gelen eksi arkadaşlar.
Son olarak beşinci ön günümüzde ev hash eksi yedi, eksi ev eksi yedi.
Bu zaten neyin tanımı?
Direk.
İkinci tanımamızı ın kullanmış cevabımız ev türev eksi 7'dir arkadaşlar.
Evet devam ediyorum diğer örneğimizde.
Tanımlı olduğu aralıkta türevlerine bilen bir fiks fonksiyonu için EFT türev üç x karartı IX x 3 eşittir 5 olduğuna göre limit eşik 85 bölü xx3 ifadesinin değerine bakalım.
Şimdi şurda bu limitin yerine şunu yazacağım.
Bakın limit IX 3'e giderken fiks eksi.
5 saate ne demek bakın beşin 3'e eşit olduğunu vermiş.
Ev üç bölüğü xx3.
Bu ifade ne demek zaten ev türev üç demek değil mi?
Bize ev türev üçü soruyor türevi ne almamıza gerek yok zaten türevi alınmış halini vermiş.
Ev türev hissi vermiş bize.
O halde ev türe üç.
Nedir arkadaşlar ilk sene sadece üç yazacağım.
Üç çarpı 3'ün karesi artı IX artı üç ödül derim.
İki sene üç yazdım.
Evet, burası yirmi yedi artı.
Üç den cevabımız otuz dur arkadaşlar.
Ev türe üçünde yeni oturmuş.
Burada da sadece bir tanım vereceğim, bununla ilgili çok örnek yok zaten.
Sağdan ve soldan türe bu sağdan soldan limit mantığıyla aynı arkadaşlar sadece ne zaman sağ sol türev ihtiyacı duyarız biz kritik noktalarda limitte de öyleydi ya kritik noktalarda sağ sol bakmamız gerekirdi.
Eğer verdiğimiz Türel'in tanımında verdiğimiz limit sağdan yaklaşıyor olsak aya o zaman bu ev türev a demektir.
Sağdan ev türev demektir.
Eğer soldan yaklaşırsak o zaman da ev türev a'ya soldan demektir.
Arkadaşlar bir fonksiyon ilk seçilir ya da türev inin olması için aynı limit deki mantık limitte de sağ sol limit birbirine eşit değilse limiti yoktur deyip geçiyorduk.
Burada da sağ sol türevi miz birbirine eşit değilse arkadaşlar o noktada fonksiyonun türevi yoktur diyoruz.
Tek farkı normal tanımamızı daki tek farkı 2 sayıya giderken di.
Şimdi sağdan ve soldan eklediğinizde sağ sol türev anlamına geliyormuş bu.
KONU ANLATIMI
İÇERİKLER
Türev Alma

Sağdan ve Soldan Türev Tanımı

Türevin tanımını öğrendiysek bunların uygulamalarının nasıl çözüldüğünü öğrenelim. Öğrenmen gereken ufuk açıcı bilgiler, Sağdan ve Soldan Türev Tanımı konu videosunda seni bekliyor.
Video Metni
Merhaba Sevgili Gençler, Türel'in tanımıyla ilgili örnek sorularımıza devam ediyoruz.
Aşağıda verilen ifadelerin yanına eşit oldukları türev değerlerini yazınız.
Şimdi limits hemen şuraya bir hatırlatmasını yapalım.
Alt limit IX ilk sıfıra giderken arkadaşlar limit IX 2 sıfıra giderken fiks eksi ev 2 sıfır bölü IX eksi IX 0 bize limiti veriyordu.
İkinci bir tanımamız limit haşd sıfıra giderken ev IX artı hacc eksi X.
Deli Haç bize ev türev iksir veriyordu.
O zaman birinci önceliğimiz de direk zaten tanıma uygun haliyle vermiş.
İlk sıfır yerine sadece üç yazmış.
O zaman bu direk ev türev üç demektir dedik.
Bitti.
Altındaki örnekte de diğer tanıma uygun şekilde verilmiş 5 artı haz.
Ötekinde de ev 5 demiş.
O zaman bu da ev türev 5 demektir.
Evet, Üçüncü Öncel'e Dikkat arkadaşlar ev fiks x ev 5 bölü ilk sekizi 5 de sayıda ev türev beşli bakın paydada beş eksi istemiş.
O zaman eksi ile çarpmış.
Yani eksi ev türev beş demektir.
Burası eksi unutmayın.
Dördüncü öncül de normalde ev fiks eksi E.F.
Altı diyorduk.
Burada şöyle ev altı eksi ev istemiş yani bir eksi ile çarpmış o cepte eksi.
Sonra paydada ilk eksi 6 olması gerekiyordu.
Bakın burada üç parantezin de ilk eksi altı var değil mi?
O yüzden o üçü de bir bölü üç olarak dışarıya atabilirsiniz.
Yani normalde ev türev altı demekti bu.
Bir de bölümümüz var, eksi de şu pay yüzünden gelen eksi arkadaşlar.
Son olarak beşinci ön günümüzde ev hash eksi yedi, eksi ev eksi yedi.
Bu zaten neyin tanımı?
Direk.
İkinci tanımamızı ın kullanmış cevabımız ev türev eksi 7'dir arkadaşlar.
Evet devam ediyorum diğer örneğimizde.
Tanımlı olduğu aralıkta türevlerine bilen bir fiks fonksiyonu için EFT türev üç x karartı IX x 3 eşittir 5 olduğuna göre limit eşik 85 bölü xx3 ifadesinin değerine bakalım.
Şimdi şurda bu limitin yerine şunu yazacağım.
Bakın limit IX 3'e giderken fiks eksi.
5 saate ne demek bakın beşin 3'e eşit olduğunu vermiş.
Ev üç bölüğü xx3.
Bu ifade ne demek zaten ev türev üç demek değil mi?
Bize ev türev üçü soruyor türevi ne almamıza gerek yok zaten türevi alınmış halini vermiş.
Ev türev hissi vermiş bize.
O halde ev türe üç.
Nedir arkadaşlar ilk sene sadece üç yazacağım.
Üç çarpı 3'ün karesi artı IX artı üç ödül derim.
İki sene üç yazdım.
Evet, burası yirmi yedi artı.
Üç den cevabımız otuz dur arkadaşlar.
Ev türe üçünde yeni oturmuş.
Burada da sadece bir tanım vereceğim, bununla ilgili çok örnek yok zaten.
Sağdan ve soldan türe bu sağdan soldan limit mantığıyla aynı arkadaşlar sadece ne zaman sağ sol türev ihtiyacı duyarız biz kritik noktalarda limitte de öyleydi ya kritik noktalarda sağ sol bakmamız gerekirdi.
Eğer verdiğimiz Türel'in tanımında verdiğimiz limit sağdan yaklaşıyor olsak aya o zaman bu ev türev a demektir.
Sağdan ev türev demektir.
Eğer soldan yaklaşırsak o zaman da ev türev a'ya soldan demektir.
Arkadaşlar bir fonksiyon ilk seçilir ya da türev inin olması için aynı limit deki mantık limitte de sağ sol limit birbirine eşit değilse limiti yoktur deyip geçiyorduk.
Burada da sağ sol türevi miz birbirine eşit değilse arkadaşlar o noktada fonksiyonun türevi yoktur diyoruz.
Tek farkı normal tanımamızı daki tek farkı 2 sayıya giderken di.
Şimdi sağdan ve soldan eklediğinizde sağ sol türev anlamına geliyormuş bu.