00:00
00:00/00:00
Uygulama üzerinden daha fazla videoya sınırsız erişmek ister misin?Hesabını oluştur, tüm videoları ücretsiz izle.
ÜCRETSİZ KAYDOL
Basınç

Sıvı Basıncı

Hazırsan, sıkça LGS'de sorulan Sıvı Basıncı kavramlarını yakından tanımak için derse başlayalım. Sadece 8 dakikalık videomuzda sana katkı sağlayacak formüller ve ipuçları göreceğine eminiz.
Video Metni
Sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının yoğunluğuna ve yerçekimi ivmesine bağlıdır.
Sıvı basıncının bulurken bu üç faktörü değerlendiririz.
Sıvı basıncı derinlik ilişkisini görelim.
Şimdi derinlik sıvının tabana olan uzaklığı başlangıç noktasından bu.
İlk birinci konum için derinlik bu kadar, ikinci konum için derinlik böyle.
Açık açık yüzeye uzaklığı derinlik üçüncü konum için.
Şimdi bunun bir balık ya da bir dalgıç olduğunu düşünelim.
Birinci, sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü konumlara gelsin.
Derinlik arttığı için üzerindeki basınç ne olur artar, ona etki eden basınç artar.
O zaman diyeceğiz ki derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar.
Sıvı basıncı yoğunluk ilişkisi iki tane özdeş kap olduğunu düşünelim, birincisine de yoğunluklu sıvı, ikincisine 2'de yoğunluklu sıvı doldurduğumuz düşünelim ve aynı derinlikten delikler özdeş delikleri attığımızı düşünelim.
Harç yüksekliğini haç derinliğinde ve bu delikleri birden bıraktığımızda bir macununu kap attığımızı düşünüyorum.
Sonra birden bıraktığımızı düşündüğümüz de birinci kaptan kışkırtma miktarla, ikinci kaptan fiş kırma miktarı suların farklı olur.
Neden?
Çünkü buradaki yoğunluk de yani daha az yoğun.
Buradaki yoğunluk iki de yani yoğunluk daha fazla.
Yoğunluk fazla olduğu için uygulayacağı basınç fazla olur.
Uyguladığım basınç fazla olduğu için de daha uzak mesafeye gider.
O zaman ne diyeceğiz?
Biz bunun için yoğunluk arttıkça, yoğunluk arttıkça.
Sıvı basıncı artar diyeceğiz.
Sıvı basıncı artar.
Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.
Pekala nasıl oluyor bu 3 farklı kap var burada şekilde görüldüğü gibi her birinde haşd derinliğinde sıvılar var ve hepsinin yoğunluğu de şimdi sıvı basıncının önemli olan neydi?
Yoğunluk.
Yoğunluk yani derinlik.
Yani hac, bir de yer çekimi ivmesi vardı, bu üç özellik belirliyordu yer çekimi ivmesi.
Ona da gaye diyoruz.
Yer çekimi zaten hepsi aynı yerde olduğu için aynı unu işleme almamıza bile gerek yok.
Şimdi neye bakacağım?
Yoğunluk ve derinliğe bakacağım.
Bakıyorum yoğunlukları hepsini aynı.
O zaman neye bakıyorum?
Derinliğe bakıyorum.
Hepsinin derinliği de aynı İsa.
Burada birinci kattaki sıvı basıncıyla ikinci kattaki sıvı basıncı ve üçüncü kattaki sıvı basınçla arı birbirine eşittir.
O zaman diyoruz ki sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.
Sıvı basıncı yoğunluk ve derinlik aynı olmak şartıyla kamptaki sıvı miktarına bağlı değildir.
Önemli olan nedir?
Yoğunluk ve derinlik, derinlik ve yoğunluk aynı ise sıvı basıncı kabın taban alanına, şekline ve genişliğine bağlı değildir.
Kaya Pascal prensibi nedir?
Pascal prensibi kapalı bir kapta bulunan kapalı olacak kapılmaz.
Sıvının herhangi bir noktasından uygulanan basıncı sıvının dokunduğu bütün yüzeylere dik olarak ayna iletilir.
İşte biz buna ne diyoruz?
Pascal prensibi diyoruz mesela.
Pistonlu bir kapımız var ve buradan bir kuvvet uyguladık ve uyguladığımız yerde basınç oluştu.
Bu basınç her yüzeye, sıvının dokunduğu her yüzeye eşit aynen iletilir.
İşte biz bu özelliğe Pascal prensibi diyoruz.
Pascal prensibinden yararlanılarak su dereleri, hidrolik frenler, dişçi koltukları, itfaiye merdivenleri ve berber koltukları yapılmıştır.
Yani Pascal prensibi prensibi bulurlardı.
Bu saydığımız örneklerde kullanılmıştır.
Biz Su Menderesi görüyoruz.
Su Deresi'ndeki amaç.
Buradan kuvveti uyguluyoruz ve basınç oluşuyor.
Kapalı bir kap olduğu için basınç sıvının değdiği bütün yüzeye dik olarak aynen iletiliyor.
Buraya ve buraya geldin dedi.
Bu arabayı ne yapıyor?
Yukarı doğru ise biliyor.
Su Cenne dereleri ile küçük bir kuvvet uygulanarak büyük bir kuvveti hareket ettirerek biliriz.
Buradan küçük bir kuvvet uyguluyoruz ve uyguladığınız kuvvetten çok çok çok büyük bir kuvveti yani bu arabayı ne yapabiliyoruz hareket ettiren biliyoruz.
Su canın derelerinde yükün bulunduğu pist onun alanı.
Yani burası burası bir yük.
Bu piston ne kadar büyük ise yükü kaldırmak için uygulanacak kuvvet o kadar az olur.
Ne yapacağız?
Bu kolu büyüteceğiz.
Uygula, daha az kuvveti uygulayabilmek için.
Buradan da küçük bir kuvvet uygulayacağız.
Biz sorun çözelim bir grafiğimiz var, suyunun ulaştığı mesafeyi ve noktaları önermiş bize A noktasından su 5 santimetre beden 10 santimetre cm'den 20 santimetre uzağa gidebilmesi en fazla noktaların bulundukları derinlikleri karşılaştırın.
Ne demiştik?
Derinlik arttıkça basınç da artar, basınç artıyor.
Basınç arttığı için gidebileceği mesafe artar.
O zaman ne yapacağız?
En fazla mesafeye giden de basınç.
Hem fazla basınç daha fazla olduğu için de derinlik en fazla.
Burada cephenin derinliği büyüktür beden o da büyüktür a dan demeliyiz.
Bir soru daha yapalım.
Şimdi üç tane özdeş kaybımız var.
Bir tanesinde de diğer ikisinde iki de yoğunluklu sıvılar mız var ve her biri eşit sıvı miktarı derinlikler eşit.
Fakat birinci de bu noktadan bir delik, ikinci de bu noktada üçüncü de bu noktada bir delik var.
Sorunuz da diyor ki sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek için hangi kapları tercih etmeniz.
Neyi araştıracağız?
Sıvı yoğunluğuna bağlı olup olmadığını.
Sıvı basıncının bunu göstermemiz gerekiyor.
O zaman ne yapacağız?
Bu sıvı yoğunluğu farklı olacak farklı.
Fakat nokta aynı.
Yani derinlik aynı olacak.
Açtığımız deliklerin derinliği aynı olacak.
Bakıyoruz bir kere farklı olması için ya bir 2'ye buraya yazalım 1 2'ye ya da 1 3'ü tercih etmemiz lazım.
Çünkü yoğunluklarının farklı olması gerekiyor.
Örneğin aynı olması gerekiyor.
Açtığımız deliklerin derinliğinin aynı olması, noktaların aynı olması gerekiyor.
Bakıyoruz.
Birinci de bu mesafede bir derinlik var, ikinci de bu kadar.
Üçüncü de birinci ile aynı derinlik var.
O zaman 1 ve 2'yi tercih edemem.
Çünkü hem yoğunlukları farklı hem de derinlikleri farklı olacak.
Buradan çıkarım, yapamam.
Ne yapmalıyım?
1 ve 3'ü tercih etmeliyim.
Çünkü istediğim özelliklere sahip.
Yoğunlukları da farklı, derinlikleri aynı.
KONU ANLATIMI
İÇERİKLER
Basınç

Sıvı Basıncı

Hazırsan, sıkça LGS'de sorulan Sıvı Basıncı kavramlarını yakından tanımak için derse başlayalım. Sadece 8 dakikalık videomuzda sana katkı sağlayacak formüller ve ipuçları göreceğine eminiz.
Video Metni
Sıvı basıncı sıvının derinliğine, sıvının yoğunluğuna ve yerçekimi ivmesine bağlıdır.
Sıvı basıncının bulurken bu üç faktörü değerlendiririz.
Sıvı basıncı derinlik ilişkisini görelim.
Şimdi derinlik sıvının tabana olan uzaklığı başlangıç noktasından bu.
İlk birinci konum için derinlik bu kadar, ikinci konum için derinlik böyle.
Açık açık yüzeye uzaklığı derinlik üçüncü konum için.
Şimdi bunun bir balık ya da bir dalgıç olduğunu düşünelim.
Birinci, sırasıyla birinci, ikinci ve üçüncü konumlara gelsin.
Derinlik arttığı için üzerindeki basınç ne olur artar, ona etki eden basınç artar.
O zaman diyeceğiz ki derinlik arttıkça sıvı basıncı da artar.
Sıvı basıncı yoğunluk ilişkisi iki tane özdeş kap olduğunu düşünelim, birincisine de yoğunluklu sıvı, ikincisine 2'de yoğunluklu sıvı doldurduğumuz düşünelim ve aynı derinlikten delikler özdeş delikleri attığımızı düşünelim.
Harç yüksekliğini haç derinliğinde ve bu delikleri birden bıraktığımızda bir macununu kap attığımızı düşünüyorum.
Sonra birden bıraktığımızı düşündüğümüz de birinci kaptan kışkırtma miktarla, ikinci kaptan fiş kırma miktarı suların farklı olur.
Neden?
Çünkü buradaki yoğunluk de yani daha az yoğun.
Buradaki yoğunluk iki de yani yoğunluk daha fazla.
Yoğunluk fazla olduğu için uygulayacağı basınç fazla olur.
Uyguladığım basınç fazla olduğu için de daha uzak mesafeye gider.
O zaman ne diyeceğiz?
Biz bunun için yoğunluk arttıkça, yoğunluk arttıkça.
Sıvı basıncı artar diyeceğiz.
Sıvı basıncı artar.
Sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.
Pekala nasıl oluyor bu 3 farklı kap var burada şekilde görüldüğü gibi her birinde haşd derinliğinde sıvılar var ve hepsinin yoğunluğu de şimdi sıvı basıncının önemli olan neydi?
Yoğunluk.
Yoğunluk yani derinlik.
Yani hac, bir de yer çekimi ivmesi vardı, bu üç özellik belirliyordu yer çekimi ivmesi.
Ona da gaye diyoruz.
Yer çekimi zaten hepsi aynı yerde olduğu için aynı unu işleme almamıza bile gerek yok.
Şimdi neye bakacağım?
Yoğunluk ve derinliğe bakacağım.
Bakıyorum yoğunlukları hepsini aynı.
O zaman neye bakıyorum?
Derinliğe bakıyorum.
Hepsinin derinliği de aynı İsa.
Burada birinci kattaki sıvı basıncıyla ikinci kattaki sıvı basıncı ve üçüncü kattaki sıvı basınçla arı birbirine eşittir.
O zaman diyoruz ki sıvı basıncı kabın şekline bağlı değildir.
Sıvı basıncı yoğunluk ve derinlik aynı olmak şartıyla kamptaki sıvı miktarına bağlı değildir.
Önemli olan nedir?
Yoğunluk ve derinlik, derinlik ve yoğunluk aynı ise sıvı basıncı kabın taban alanına, şekline ve genişliğine bağlı değildir.
Kaya Pascal prensibi nedir?
Pascal prensibi kapalı bir kapta bulunan kapalı olacak kapılmaz.
Sıvının herhangi bir noktasından uygulanan basıncı sıvının dokunduğu bütün yüzeylere dik olarak ayna iletilir.
İşte biz buna ne diyoruz?
Pascal prensibi diyoruz mesela.
Pistonlu bir kapımız var ve buradan bir kuvvet uyguladık ve uyguladığımız yerde basınç oluştu.
Bu basınç her yüzeye, sıvının dokunduğu her yüzeye eşit aynen iletilir.
İşte biz bu özelliğe Pascal prensibi diyoruz.
Pascal prensibinden yararlanılarak su dereleri, hidrolik frenler, dişçi koltukları, itfaiye merdivenleri ve berber koltukları yapılmıştır.
Yani Pascal prensibi prensibi bulurlardı.
Bu saydığımız örneklerde kullanılmıştır.
Biz Su Menderesi görüyoruz.
Su Deresi'ndeki amaç.
Buradan kuvveti uyguluyoruz ve basınç oluşuyor.
Kapalı bir kap olduğu için basınç sıvının değdiği bütün yüzeye dik olarak aynen iletiliyor.
Buraya ve buraya geldin dedi.
Bu arabayı ne yapıyor?
Yukarı doğru ise biliyor.
Su Cenne dereleri ile küçük bir kuvvet uygulanarak büyük bir kuvveti hareket ettirerek biliriz.
Buradan küçük bir kuvvet uyguluyoruz ve uyguladığınız kuvvetten çok çok çok büyük bir kuvveti yani bu arabayı ne yapabiliyoruz hareket ettiren biliyoruz.
Su canın derelerinde yükün bulunduğu pist onun alanı.
Yani burası burası bir yük.
Bu piston ne kadar büyük ise yükü kaldırmak için uygulanacak kuvvet o kadar az olur.
Ne yapacağız?
Bu kolu büyüteceğiz.
Uygula, daha az kuvveti uygulayabilmek için.
Buradan da küçük bir kuvvet uygulayacağız.
Biz sorun çözelim bir grafiğimiz var, suyunun ulaştığı mesafeyi ve noktaları önermiş bize A noktasından su 5 santimetre beden 10 santimetre cm'den 20 santimetre uzağa gidebilmesi en fazla noktaların bulundukları derinlikleri karşılaştırın.
Ne demiştik?
Derinlik arttıkça basınç da artar, basınç artıyor.
Basınç arttığı için gidebileceği mesafe artar.
O zaman ne yapacağız?
En fazla mesafeye giden de basınç.
Hem fazla basınç daha fazla olduğu için de derinlik en fazla.
Burada cephenin derinliği büyüktür beden o da büyüktür a dan demeliyiz.
Bir soru daha yapalım.
Şimdi üç tane özdeş kaybımız var.
Bir tanesinde de diğer ikisinde iki de yoğunluklu sıvılar mız var ve her biri eşit sıvı miktarı derinlikler eşit.
Fakat birinci de bu noktadan bir delik, ikinci de bu noktada üçüncü de bu noktada bir delik var.
Sorunuz da diyor ki sıvı basıncının sıvının yoğunluğuna bağlı olduğunu göstermek için hangi kapları tercih etmeniz.
Neyi araştıracağız?
Sıvı yoğunluğuna bağlı olup olmadığını.
Sıvı basıncının bunu göstermemiz gerekiyor.
O zaman ne yapacağız?
Bu sıvı yoğunluğu farklı olacak farklı.
Fakat nokta aynı.
Yani derinlik aynı olacak.
Açtığımız deliklerin derinliği aynı olacak.
Bakıyoruz bir kere farklı olması için ya bir 2'ye buraya yazalım 1 2'ye ya da 1 3'ü tercih etmemiz lazım.
Çünkü yoğunluklarının farklı olması gerekiyor.
Örneğin aynı olması gerekiyor.
Açtığımız deliklerin derinliğinin aynı olması, noktaların aynı olması gerekiyor.
Bakıyoruz.
Birinci de bu mesafede bir derinlik var, ikinci de bu kadar.
Üçüncü de birinci ile aynı derinlik var.
O zaman 1 ve 2'yi tercih edemem.
Çünkü hem yoğunlukları farklı hem de derinlikleri farklı olacak.
Buradan çıkarım, yapamam.
Ne yapmalıyım?
1 ve 3'ü tercih etmeliyim.
Çünkü istediğim özelliklere sahip.
Yoğunlukları da farklı, derinlikleri aynı.