00:00
00:00/00:00
Uygulama üzerinden daha fazla videoya sınırsız erişmek ister misin?Hesabını oluştur, tüm videoları ücretsiz izle.
ÜCRETSİZ KAYDOL
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Batı Cephesinde Meydana Gelen Gelişmeler

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! konusunda önemli bir yeri olan Batı Cephesinde Meydana Gelen Gelişmeler içeriğimiz ile tanışalım. LGS sınavında soru çözümünü kolaylaştıracak ipuçları bu videoda seni bekliyor. Bu videodan öğrendiklerini not almayı unutma.
Video Metni
Evet arkadaşlar, üçüncü sitemizin ikinci konusu olan Milli Mücadele döneminde Batı Cephesini inceleyeceğiz.
İlk olarak düzenli ordunun kurulmasına bakalım.
Kuvayi Milliye düşmanın ilerleyişini yavaşlatıyor.
Fakat durduramıyor ordu.
Nitekim Kuvayi Milliye'nin Yunanlılara karşı yaptığı taarruzun başarısız olması düzenli orduya geçirmeyi zorunlu kıldı diyebiliriz arkadaşlar meclisi için ve 9 Kasım'da Kuvayi Milliye kaldırılarak birliklerin düzenli orduya katılması istendi Melis tarafından.
Yine aynı şekilde.
Ve böylelikle Batı Cephesi Batı ve güney olarak ikiye ayrıldı.
Batı komutanlığına Albay İsmet İnönü, güney komutanlığına ise Albay Refet Bele atandı ve milli mücadelede düzenli ordu dönemi başlamış oldu.
Batı Cephesi ile ilgili olarak inceleyeceğimiz savaş Birinci İnönü Savaşı diyebiliriz arkadaşlar 6 ve 10 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşti.
Yunanlılar Çerkez Ethem isyanını fırsat bilerek saldırıya geçtiler.
Güçlü bir savunma gerçekleştirilen Türk ordusu sayıca üstün olan Yunan kuvvetlerine karşı başarı sağladı, savunmadı ve arkadaşlar bu savaş için en önemli konumuz düzenli ordunun ilk başarısıdır diyebiliriz.
Şimdi arkadaşlar Birinci İnönü Savaşının sonuçlarına bakalım.
Sovyetler ile Moskova antlaşması yapıldı.
İstiklal Marşı bu savaş sonrasında kabul edildi.
Londra konferansı yapıldı.
Afganistan ile dostluk antlaşması yapıldı.
Teşkilatı Esasiye 20 Ocak 1921 tarihinde ilk Anas ilk anayasa olarak olarak kabul edildi.
Meclis'te halkın düzenli orduya güveni arttı ve İsmet İnönü generalliğe yükseldi.
Bu savaş sonrasında.
Şimdi arkadaşlar inceleyeceğimiz konu Londra Konferansı 21 Şubat 12 Mart 1921 tarih arasında gerçekleşti.
Birinci İnönü Savaşı sonrası İtilaf Devletleri oluşan yeni durumu görüşmek üzere Londra'da bir araya geldi.
Hem Osmanlı'dan beri heyet hem de Ankara Hükümeti'nden bir heyet konferansa davet edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konferansa katılma nedenlerine baktığımızda Milli Mücadeleyi ve Misak ı Milli Dünya durum duyurmak, İtilaf Devletlerinin Türkler barışa yanaşmıyor propagandasını çürütmek Türk milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğunu göstermekti.
Ettiğini az önce bahsetmiş olduğumuz Afganistan Dostluk Anlaşması'nı inceleyelim.
1 Mart 1921 tarihinde yapıldı.
Mustafa Kemal ile Afganistan Kralı Amanullah arasındaki iyi ilişkiler sebebiyle dostluk antlaşması imzalandı.
Tbmm'yi tanıyan ilk Müslüman ülke Afganistan oldu.
Böylelikle iki taraf bu anlaşmayla birbirine yardım etti.
Devam edecek olursak Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 tarihinde Sovyetlerin İtilaf Devletlerini düşman görmesi TBMM ile Sovyetler yakınlaştırdı.
Anlaşmaya göre Kars, Ardahan TBMM'ye, Batum Gürcistan'a bırakılmıştı.
Sovyetler Birliği Misak ı Milli kabul edecekti.
Bu anlaşmayla.
Devam edecek olursak Sovyetler Birliği TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.
Batum'un bırakılması Misak ı Milli den verilen ilk taviz dir ve arkadaşlar bu son olmayacaktır.
Daha sonrasında misak yeniden balast tavizler verilecektir anlaşmalarla birlikte.
Evet arkadaşlar, şimdi devam edecek olursak İkinci İnönü Savaşını inceleyeceğiz.
Batı cephesindeki ikinci savaşımız 26 Mart ve 1 Nisan 1921 tarihi arasında gerçekleşti.
İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nda isteklerini kabul etti.
Giremeyince nitekim Sevr Anlaşmasında benzer isteklerde bulundular ve TBMM bunu kabul etmedi.
Bunu kabul etmeyince Yunanlılar tekrar saldırıya başladılar.
Savaş sonucu Yunanlılar bir kez daha yenilgiye uğratıldı bölgeden.
İkinci İnönü Savaşının en önemli sonucu İtalyanların Anadolu'yu boşaltması dır.
İtalyanlar Antalya ve bölgesini işgal etmişler ve bu bölgelerden çekilme kararı aldılar.
Bu savaş sonrasında böylelikle meclisin düşman sayısı sayıca eksildi diyebiliriz arkadaşlar.
İkinci İnönü Savaşı için.
Diğer bir savaşımız Kütahya-Eskişehir Savaşları 10 24 Temmuz 1921 arasında gerçekleşti.
Bu savaş bizim için Türk ordusunun malzeme eksikliği nedeniyle cephe savunmasında başarılı olamadı.
Mustafa Kemal Paşa orduyu Sakarya nehrinin doğusuna çekerek güç toplanması için zaman kazanmak istedi.
Kütahya, Eskişehir ve Afyon Yunanların eline geçti.
Böylelikle bu savaş sonucu bu savaş milli mücadele sırasında alınan tek yenilgiden.
Arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşları.
Sonraki arkadaşlar Başkomutanlık görevini inceleyeceğiz, 5 Ağustos 1921 tarihinde gerçekleşti.
Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yetkilerini alarak üç ay süreyle baş komutanlar seçildi.
Yani yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladı.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu yetkileri istemesinin temel sebebi savaşın zor şartlarında hızlı kararlar alıp uygulamak içindir.
Çünkü meclisten birçok süre geçiyordu ve baş komutanını alarak daha fazla yetkiyle Mustafa Kemal Paşa daha hızlı kararlar alabildi.
Elçi Şimdi sorularımızı Bakalım arkadaşlar.
İlk sorumuz Milli Mücadele döneminde hangi savaşta Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır?
Sakarya Muharebesi değil daha sonrasında olmuştur.
Birinci İnönü ve İkinci İnönü değil çünkü biz bunları kazandık.
Fakat Kütahya-Eskişehir Savaşları muharebeleri sırasında yenildiğimiz den dolayı Mustafa Kemal Paşa ordunun sakar önerin doğusuna çekilmesini talep etmişti ve nitekim cevabımız burada değişikli değildir arkadaşlar.
İkinci sorumuz da Birinci İnönü Savaşı sonrası itilaf devletleri neler yapmıştır demişiz.
Burada Londra Konferansı'nın söyleyebiliriz.
Londra Konferansı'nda Ankara hükümeti ve.
Osmanlı temsilcileri çağrılmıştı fakat Londra Konferansı'nda yine İtilaf Devletleri Servi Day atınca Ankara hükümeti bunu kabul etmemişti.
Diğer bir yandan İtalya'yı söyleyebiliriz.
İtalya.
İtalya.
Anadolu'yu.
Anadolu'yu.
Boşaltmaya.
Başlamıştır.
Evet, binicinin savaşı İtilaf Devletleri Londra konferansını yapmıştır ve İtalyanlar Anadolu'yu boşaltma kararı almışlardır.
KONU ANLATIMI
İÇERİKLER
Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm!

Batı Cephesinde Meydana Gelen Gelişmeler

Milli Bir Destan: Ya İstiklal Ya Ölüm! konusunda önemli bir yeri olan Batı Cephesinde Meydana Gelen Gelişmeler içeriğimiz ile tanışalım. LGS sınavında soru çözümünü kolaylaştıracak ipuçları bu videoda seni bekliyor. Bu videodan öğrendiklerini not almayı unutma.
Video Metni
Evet arkadaşlar, üçüncü sitemizin ikinci konusu olan Milli Mücadele döneminde Batı Cephesini inceleyeceğiz.
İlk olarak düzenli ordunun kurulmasına bakalım.
Kuvayi Milliye düşmanın ilerleyişini yavaşlatıyor.
Fakat durduramıyor ordu.
Nitekim Kuvayi Milliye'nin Yunanlılara karşı yaptığı taarruzun başarısız olması düzenli orduya geçirmeyi zorunlu kıldı diyebiliriz arkadaşlar meclisi için ve 9 Kasım'da Kuvayi Milliye kaldırılarak birliklerin düzenli orduya katılması istendi Melis tarafından.
Yine aynı şekilde.
Ve böylelikle Batı Cephesi Batı ve güney olarak ikiye ayrıldı.
Batı komutanlığına Albay İsmet İnönü, güney komutanlığına ise Albay Refet Bele atandı ve milli mücadelede düzenli ordu dönemi başlamış oldu.
Batı Cephesi ile ilgili olarak inceleyeceğimiz savaş Birinci İnönü Savaşı diyebiliriz arkadaşlar 6 ve 10 Ocak 1921 tarihinde gerçekleşti.
Yunanlılar Çerkez Ethem isyanını fırsat bilerek saldırıya geçtiler.
Güçlü bir savunma gerçekleştirilen Türk ordusu sayıca üstün olan Yunan kuvvetlerine karşı başarı sağladı, savunmadı ve arkadaşlar bu savaş için en önemli konumuz düzenli ordunun ilk başarısıdır diyebiliriz.
Şimdi arkadaşlar Birinci İnönü Savaşının sonuçlarına bakalım.
Sovyetler ile Moskova antlaşması yapıldı.
İstiklal Marşı bu savaş sonrasında kabul edildi.
Londra konferansı yapıldı.
Afganistan ile dostluk antlaşması yapıldı.
Teşkilatı Esasiye 20 Ocak 1921 tarihinde ilk Anas ilk anayasa olarak olarak kabul edildi.
Meclis'te halkın düzenli orduya güveni arttı ve İsmet İnönü generalliğe yükseldi.
Bu savaş sonrasında.
Şimdi arkadaşlar inceleyeceğimiz konu Londra Konferansı 21 Şubat 12 Mart 1921 tarih arasında gerçekleşti.
Birinci İnönü Savaşı sonrası İtilaf Devletleri oluşan yeni durumu görüşmek üzere Londra'da bir araya geldi.
Hem Osmanlı'dan beri heyet hem de Ankara Hükümeti'nden bir heyet konferansa davet edildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin konferansa katılma nedenlerine baktığımızda Milli Mücadeleyi ve Misak ı Milli Dünya durum duyurmak, İtilaf Devletlerinin Türkler barışa yanaşmıyor propagandasını çürütmek Türk milletinin yasal temsilcisinin TBMM olduğunu göstermekti.
Ettiğini az önce bahsetmiş olduğumuz Afganistan Dostluk Anlaşması'nı inceleyelim.
1 Mart 1921 tarihinde yapıldı.
Mustafa Kemal ile Afganistan Kralı Amanullah arasındaki iyi ilişkiler sebebiyle dostluk antlaşması imzalandı.
Tbmm'yi tanıyan ilk Müslüman ülke Afganistan oldu.
Böylelikle iki taraf bu anlaşmayla birbirine yardım etti.
Devam edecek olursak Moskova Antlaşması 16 Mart 1921 tarihinde Sovyetlerin İtilaf Devletlerini düşman görmesi TBMM ile Sovyetler yakınlaştırdı.
Anlaşmaya göre Kars, Ardahan TBMM'ye, Batum Gürcistan'a bırakılmıştı.
Sovyetler Birliği Misak ı Milli kabul edecekti.
Bu anlaşmayla.
Devam edecek olursak Sovyetler Birliği TBMM'yi tanıyan ilk Avrupa devleti olmuştur.
Batum'un bırakılması Misak ı Milli den verilen ilk taviz dir ve arkadaşlar bu son olmayacaktır.
Daha sonrasında misak yeniden balast tavizler verilecektir anlaşmalarla birlikte.
Evet arkadaşlar, şimdi devam edecek olursak İkinci İnönü Savaşını inceleyeceğiz.
Batı cephesindeki ikinci savaşımız 26 Mart ve 1 Nisan 1921 tarihi arasında gerçekleşti.
İtilaf Devletleri Londra Konferansı'nda isteklerini kabul etti.
Giremeyince nitekim Sevr Anlaşmasında benzer isteklerde bulundular ve TBMM bunu kabul etmedi.
Bunu kabul etmeyince Yunanlılar tekrar saldırıya başladılar.
Savaş sonucu Yunanlılar bir kez daha yenilgiye uğratıldı bölgeden.
İkinci İnönü Savaşının en önemli sonucu İtalyanların Anadolu'yu boşaltması dır.
İtalyanlar Antalya ve bölgesini işgal etmişler ve bu bölgelerden çekilme kararı aldılar.
Bu savaş sonrasında böylelikle meclisin düşman sayısı sayıca eksildi diyebiliriz arkadaşlar.
İkinci İnönü Savaşı için.
Diğer bir savaşımız Kütahya-Eskişehir Savaşları 10 24 Temmuz 1921 arasında gerçekleşti.
Bu savaş bizim için Türk ordusunun malzeme eksikliği nedeniyle cephe savunmasında başarılı olamadı.
Mustafa Kemal Paşa orduyu Sakarya nehrinin doğusuna çekerek güç toplanması için zaman kazanmak istedi.
Kütahya, Eskişehir ve Afyon Yunanların eline geçti.
Böylelikle bu savaş sonucu bu savaş milli mücadele sırasında alınan tek yenilgiden.
Arkadaşlar Kütahya Eskişehir Savaşları.
Sonraki arkadaşlar Başkomutanlık görevini inceleyeceğiz, 5 Ağustos 1921 tarihinde gerçekleşti.
Mustafa Kemal, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tüm yetkilerini alarak üç ay süreyle baş komutanlar seçildi.
Yani yasama, yürütme ve yargıyı tek elde topladı.
Mustafa Kemal Paşa'nın bu yetkileri istemesinin temel sebebi savaşın zor şartlarında hızlı kararlar alıp uygulamak içindir.
Çünkü meclisten birçok süre geçiyordu ve baş komutanını alarak daha fazla yetkiyle Mustafa Kemal Paşa daha hızlı kararlar alabildi.
Elçi Şimdi sorularımızı Bakalım arkadaşlar.
İlk sorumuz Milli Mücadele döneminde hangi savaşta Türk ordusu Sakarya Nehri'nin doğusuna çekilmek zorunda kalmıştır?
Sakarya Muharebesi değil daha sonrasında olmuştur.
Birinci İnönü ve İkinci İnönü değil çünkü biz bunları kazandık.
Fakat Kütahya-Eskişehir Savaşları muharebeleri sırasında yenildiğimiz den dolayı Mustafa Kemal Paşa ordunun sakar önerin doğusuna çekilmesini talep etmişti ve nitekim cevabımız burada değişikli değildir arkadaşlar.
İkinci sorumuz da Birinci İnönü Savaşı sonrası itilaf devletleri neler yapmıştır demişiz.
Burada Londra Konferansı'nın söyleyebiliriz.
Londra Konferansı'nda Ankara hükümeti ve.
Osmanlı temsilcileri çağrılmıştı fakat Londra Konferansı'nda yine İtilaf Devletleri Servi Day atınca Ankara hükümeti bunu kabul etmemişti.
Diğer bir yandan İtalya'yı söyleyebiliriz.
İtalya.
İtalya.
Anadolu'yu.
Anadolu'yu.
Boşaltmaya.
Başlamıştır.
Evet, binicinin savaşı İtilaf Devletleri Londra konferansını yapmıştır ve İtalyanlar Anadolu'yu boşaltma kararı almışlardır.